Marsupiile pentru copii ナ殃 tensionarea coloanei vertebrale

Autoare: Rochelle L. Casses, D.C.

Tradus de Iulia Bトネaナ歛

Deoarece realizトノ, în sfârナ殃t, beneficiile purtトビii nou-nトピcuナ」ilor ナ殃 a sugarilor în timp ce ne desfトη殷rトノ activitトη」ile zilnice, trebuie sト avem grijト sト nu compromitem integritatea coloanei vertebrale a copilului folosind modalitトη」i nepotrivite de a-l purta. Spondiloza (ナ殃 anume tipul II - istmic) este o afecナ」iune ce poate rezulta dintr-o presiune excesivト asupra pトビナ」ii inferioare a spatelui, aナ歛 cum se poate întâmpla în cazul coloanei vertebrale a unui copil purtat în anumite marsupii aflate pe piaナ」ト în prezent.

Spondiloza este o afecナ」iune relativ rarト, dar, atunci când se agraveazト, este foarte dureroasト. Acest articol explicト ce tipuri de marsupii pentru copii promoveazト dezvoltarea sトハトフoasト a coloanei vertebrale ナ殃 abordeazト problema tensionトビii inutile ナ殃, în consecinナ」ト, afectarea coloanei, în cazul folosirii anumitor marsupii.

Coloana vertebralト sトハトフoasト a unui adult are patru curburi - observate din profil -, localizate la ceafト (cervicalト), partea centralト a spatelui (toracicト), partea inferioarト a spatelui (lombarト) ナ殃 baza coloanei vertebrale (sacralト).

În momentul venirii pe lume, nou-nトピcutul are doar douト curburi – toracicト ナ殃 sacralト. Ele sunt numite curburi primare sau "ale cocoナ歛tului", deoarece nou-nトピcuナ」ii au o umflトフurト sau o "cocoaナ淨" în spate. Curburile cervicalト ナ殃 lombarト se dezvoltト mai târziu ナ殃 sunt numite secundare sau "curburile lordozicului" (lordoza este o deformaナ」ie a regiunii lombare a coloanei vertebrale, care se înconvoaie înainte, în cazul rahitismului, malformaナ」iilor, paraliziilor etc,). Curbura cervicalト se dezvoltト odatト ce copilul îナ殃 poate ridica singur capul ナ殃 muナ歡hii gâtului se întトビesc. Curbura lombarト se formeazト atunci când copilul începe sト se târascト. Curburile secundare prezintト o umflトフurト în partea anterioarト a corpului.

Toate cele patru curburi - douト primare ナ殃 douト secundare - sunt foarte importante pentru coloana vertebralト (atât a adultului, cât ナ殃 a copilului), deoarece sunt strâns legate de capacitatea corpului de a suporta presiunea exercitatト de forナ」a gravitaナ」ionalト. Dacト aceste curburi n-ar exista, centrul de echilibru al corpului s-ar modifica, ducând la o tensionare necorespunzトフoare a coloanei ナ殃 a mトヅuvei spinトビii.

Coloana vertebralト a copilului este plasatト într-o poziナ」ie nepotrivitト în cazul multor marsupii la modト în prezent. Dacト marsupiul poziナ」ioneazト copilul drept, cu picioarele atârnând, iar greutatea corpului este suportatト de cトフre baza coloanei, aceasta se tensioneazト în mod exagerat, lucru ce poate afecta dezvoltarea curburilor ナ殃, în unele cazuri, cauzând spondiloza.

Spondiloza este definitト drept o alunecare înainte a unei vertebre peste cea de sub ea. Severitatea ei este determinatト utilizând scala Meyerding, unde gradul 1 indicト cea mai micト amploare a alunecトビii, iar gradul 5 o cトヅere completト a vertebrei. Aceastト situaナ」ie poate prezenta, în corelaナ」ie, ナ殃 ruptura unei pトビナ」i din articulaナ」ie (o structurト din spatele vertebrei, care preia în mare parte presiunea exercitatト asupra coloanei vertebrale, când aceasta este în extensie. Spondiloza survine în zona vertebrei a cincea lombarト în 90% din cazuri ナ殃 în zona vertebrei a patra lombarト în 9% dintre acestea.

Apariナ」ia spondilozei este certificatト în cazul a 5% dintre bトビbaナ」ii albi, dar este dominantト în cazul eschimoナ殃lor (60% din populaナ」ie este afectatト). S-a discutat foarte mult despre procentul mare al eschimoナ殃lor care suferト de aceastト afecナ」iune, dacト eceasta ナ」ine de o predispoziナ」ie geneticト sau are legトフurト cu factorii de mediu. ナ柎iind cât de dinamice ナ殃 vitale sunt miナ歡トビile biomecanice ale coloanei, se poate concluziona cト factorii de mediu sunt cauza.

Dacト în S.U.A. se continuト tendinナ」a de a purta prematur copilaナ殃i în marsupii (sau de a-i pune în premergトフoare), practicト ce le fixeazト coloana într-o poziナ」ie în care trebuie sト suporte greutatea corpului înainte de a fi suficient de dezvoltatト pentru a face acest lucru, probabil cト vom asista la o creナ殳ere a incidenナ」ei spondilozei.

S-au fトツut referiri la spondilozト ca ナ殃 anomalie congenitalト a coloanei, dar nu existト nici o dovadト embriologicト care sト sprijine aceastト presupunere. Existト factori care predispun la dezvoltarea acestei afecナ」iuni, precum: o slトッiciune a structurii posterioare a vertebrei, incapacitatea muナ歡hilor ナ殃 a ligamentelor de a absorbi forナ」ele ce acナ」ioneazト asupra lor, anomalii ale coloanei lombaro-sacrale ナ殃 activitトη」i prin care se provoacト tensiuni mari asupra structurii posterioare a coloanei. Deocamdatト se ナ殳iu puナ」ine lucruri despre spondilozト. Sunt necesare încト multe cercetトビi, în special privind poziナ」ia în care se suportト greutatea corpului în anumite marsupii. Putem însト face un pas înainte, alegând marsupii alternative atât pentru noi, cât ナ殃 pentru alナ」ii, drept cadou.

Ceea ce am descoperit ca fiind marsupiul ideal este sling-ul. Existト multe variaナ」iuni ale sling-ului, dar toate ar trebui sト respecte urmトフoarele:

1. Înainte ca un copil sト-ナ殃 poatト ナ」ine singur capul, marsupiul ar trebui sト-i sprijine gâtul. Un sling leagトハト copilul aナ歛 cum ar face-o braナ」ele dumneavoastrト, spre deosebire de marsupiile care favorizeazト, de fapt, producerea unor rトハi gen luxaナ」ie/întindere a muナ歡hilor gâtului.

2. Marsupiul nu ar trebui sト ナ」inト coloana copilului într-o poziナ」ie în care sト suporte greutatea corpului prea devreme (nou-nトピcutul sau sugarul ar trebui sト stea în plan orizontal sau înclinat, coloana preluând greutatea pe lungimea sa).

3. Când un copil doreナ殳e sト fie ridicat mai mult, pentru a vedea împrejur (de regulト în jurul vârstei de 4-5 luni), marsupiul ar trebui sト-i permitト sト stea cu picioarele flectate, astfel încât greutatea sa sト fie repartizatト picioarelor ナ殃 ナ殪ldurilor, spre deosebire de marsupiile în care picioarele atârnト, caz în care coloana trebuie sト preia întreaga greutate a corpului.

Gândindu-vト la achiziナ」ionarea unui marsupiu pentru copilul dumneavoastrト, întrebaナ」i-vト cum v-aナ」i simナ」i în el. V-aナ」i simナ」i ca ナ殃 cum aナ」i fi într-un hamac (sling) sau între hamurile unei paraナ殷te, cu picioarele atârnând?

Printre alte beneficii ale marsupiilor de tipul sling-ului sunt incluse ナ殃 alトパtarea, posibilitatea de a purta copilul aproape sau mai îndepトビtat de corpul purtトフorului, posibilitatea de a purta sling-ul la spate, în faナ」ト sau lateral.

Vト puteナ」i întreba "Dar rucsacii? Sunt dトブnトフori? La ce vârsta sau în ce etapト a dezvoltトビii este bine sト port copilul într-un rucsac? La ce ar trebui sト mト uit atunci când o sト cumpトビ unul?" Aナ殳eptaナ」i pânト în momentul în care copilul poate sta singur în ナ歹zut înainte sト îl cトビaナ」i într-un rucsac. Partea de ナ歹zut a rucsacului ar trebui sト sprijine tot funduleナ」ul copilului - nu doar între picioare, lトピându-le sト se legene. Ar fi de preferat unul care sト aibト ナ殃 sprijin pentru tトネpi.

Alegerea marsupiilor pentru copii este un lucru minor în comparaナ」ie cu alte griji ale pトビinナ」ilor, dar poate fi o decizie cu efecte pe toatト durata vieナ」ii copilului. Alegând un marsupiu de tipul sling-ului puteナ」i preveni durerile de spate sau alte afecナ」iuni ale coloanei ce pot apトビea în timpul vieナ」ii.

Rochelle ナ殃 Scott Casses sunt chiropracticieni ナ殃 au o clinicト în Carlisle, Pennsylvania, USA. Fiul lor de 11 luni, Palmer, îi acompaniazト la lucru încト de când s-a nトピcut. Rochelle ナ殃 Scott îナ殃 programeazト întâlnirile în aナ歛 fel încât unul dintre ei sト fie cu pacientul, iar celトネalt sト se ocupe de îngrijirea lui Palmer. Rochelle spune cト "pacienナ」ilor chiar le place sト-l vadト pe Palmer, iar el se bucurト sト interacナ」ioneze cu oamenii în fiecare zi.” O parte a cabinetului serveナ殳e drept loc de joacト pentru Palmer, întrucât acesta devine tot mai mobil.

Textul în original

Comentarii/discuナ」ii pe marginea articolului


ツゥ attachmentparenting.ro  1 vizitator este online
  1 afisari テョn luna aceasta
  9 afisari テョn luna trecuta
  12237 afisari din 17.01.2008.