Percepţia părinţilor asupra unei intervenţii comportamentale în cazul problemelor legate de somn

Autori: Tse L, Hall W.

Tradus de Ralu' Conţiu

Studiu calitativ: percepţia părinţilor asupra unei intervenţii comportamentale în cazul problemelor legate de somn

Background: Studiul “Evaluarea unei intervenţii pentru rezolvarea problemelor comportamentale de somn la bebeluşii de 6-12 luni: studiu pilot” a fost elaborat pentru a evalua eficienţa unei intervenţii comportamentale pentru problemele legate de somn. Acest studiu calitativ descriptiv se centrează pe descrierea percepţiilor părinţilor asupra intervenţiei în sine şi asupra greutăţilor/dificultăţilor asociate cu participarea la acest sudiu.

Metode: Au fost intervievate 14 din cele 35 de familii incluse în studiul cantitativ. Respondenţii au inclus familii din clasa de mijloc, de etnicitate mixtă şi cu studii superioare. Datele au fost colectate în urma unor interviuri semistructurate cuprinzând întrebari cu răspunsuri deschise şi au fost prelucrate folosind analiza inductivă de conţinut.

Rezultate: Au fost construite nouă teme, subsumând o seamă de categorii. Părinţii şi-au modificat perspectiva asupra somnului şi a stilurilor parentale; au făcut faţă multor provocări şi au descoperit beneficii neglijate anterior; au primit un cadru structurat pentru a rezolva problemele legate de somn; părinţii au integrat strategiile de intervenţie în realităţile lor; o serie de factori au interferat cu succesul lor; sistemele de suport şi expectanţele părinţilor în privinţa studiului au variat.

Concluzie: Educaţia anterioară a acestor părinţi în privinţa ciclurilor normale de somn la bebeluşi şi a problemelor legate de somn au fost inadecvate. Părinţii care au reuşit să utilizeze un cadru structurat şi strategii flexibile şi care au apelat la specialişti pentru rezolvarea problemelor de sănătate au reuşit nu numai să rezolve problemele de somn ale copiilor lor ci au câştigat şi încredere în succesul lor ca părinţi şi în stilurile lor parentale.

Textul în original

Comentarii/discuţii pe marginea articolului


© attachmentparenting.ro  2 vizitatori sunt online
  3 afisari în luna aceasta
  5 afisari în luna trecuta
  2536 afisari din 17.01.2008.