Termeni şi condiţii

Informaţiile şi fotografiile prezentate pe acest site (www.attachmentparenting.ro) sunt protejate de legea dreptului de autor.

Utilizarea acestui site se face DOAR cu acceptarea acestei condiţii.

Autorul fiecărei imagini şi informaţii (articole, traduceri, etc) în parte, păstrează şi reţine toate drepturile, inclusiv cele conexe, integral, în calitate de autor.

Orice persoană care accesează, foloseşte, participă sau se bazează pe acest website ori pe informaţii, produse, servicii, evenimente sau concursuri conţinute sau disponibile pe acest website, o face pe propriul său risc.

Redactorii www.attachmentparenting.ro nu acceptă nici o răspundere în legătură cu website-ul www.attachmentparenting.ro, şi prin aceasta absolviţi www.attachmentparenting.ro de răspunderea în legătură cu orice pierdere, cheltuială, pretenţie sau prejudiciu, fie direct, indirect, special sau derivat, izvorât din orice informaţie, material sau conţinut aflat pe acest site, sau orice acţiuni ori tranzacţii rezultând din acestea, chiar dacă www.attachmentparenting.ro a cunoscut posibilitatea unei asemenea pierderi, cheltuieli, pretenţii sau prejudiciu.

Redactorii www.attachmentparenting.ro nu acceptă nici o răspundere în legătură cu website-ul www.attachmentparenting.ro, şi prin aceasta absolviţi redactorii www.attachmentparenting.ro de orice pierdere, cheltuială, pretenţie sau prejudiciu, fie direct, indirect, special sau derivat, izvorât din orice modificare, suspendare sau eliminare a unor informaţii, materiale sau conţinuturi incorecte prezentate în cadrul acestui site sau orice alt site la care se face referire.

Informaţiile, serviciile sau evenimentele prezentate pe acest website pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Conţinutul şi materialele acestui website, incluzând, fără restricţii, orice programe, imagini, texte, link-uri, grafică, clipuri audio sau fişiere audio-vizuale, mărci comerciale, embleme şi mărci înregistrate sunt protejate de lege, incluzând, fără restricţii, legea copyright-ului, legea patentelor şi mărcilor. Ele sunt sunt proprietatea autorilor menţionaţi în fiecare caz în parte, ai www.attachmentparenting.ro şi/sau a terţilor.

Orice folosire neautorizată, incluzând, fără restricţii, reproducerea sub orice formă, încadrarea, asocierea, utilizarea, publicarea, transmiterea printr-un serviciu de difuzare (incluzând şi internetul), adaptarea sau modificarea, permiterea, oferirea sau expunerea în scopuri comerciale a unei copii, distribuirea şi/sau comunicarea, precum şi oferirea către public pe căi terestre sau radio, a conţinutului sau materialelor, precum şi a unei adaptări a conţinutului sau materialelor de pe acest site este strict interzisă fără acordul prealabil scris al autorilor sau traducătorilor menţionaţi. Încălcarea dreptului de autor se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Folosind acest website înţelegeţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile prevăzute anterior.


© attachmentparenting.ro  2 vizitatori sunt online
  83 afisari în luna aceasta
  53 afisari în luna trecuta
  20093 afisari din 17.01.2008.